Uw winkelwagen is leeg

Wat is een Noveenkaars

Het woord noveen is afgeleid van het Latijnse novena. Dit betekent negen.
Het noveengebed is een vast gebed van 9 opeenvolgende dagen, met een bepaalde intentie.
De traditie van het noveengebed vindt haar oorsprong in het voortdurende gebed van Maria met de Apostelen.
Ook het pinksterfeest vindt hierin zijn oorsprong.

Het noveengebed kan aan God, Jezus, Maria, of een der Heiligen zijn gewijd.
Er wordt dan ook vaak een noveenkaars gebrand. Dit is een kaars die 9 dagen onafgebroken brandt.

Dit gebed wordt met een bepaalde intentie gebeden.
Deze intentie kan bijvoorbeeld voor een of meer zieken zijn, voor het beëindigen van een bepaald conflict of voor de wereldvrede in het algemeen.
Er zijn diverse noveengebeden. Hieronder vindt u een aantal.
Zij zijn doorgaans gericht tot God, Jezus Christus, de H.Maagd Maria of een van de Heiligen.
Veel novenen zijn echter gericht tot Maria, de Moeder van God, als voorspreekster bij God.
Jezus heeft op Zijn kruis Maria als (geestelijke) Moeder van alle Christenen aangewezen.
Het is dus goed om noveengebeden tot Haar te richten.
Niet - katholieken hebben vaak moeite met deze Mariaverering.
Nu moet U weten dat katholieken God aanbidden en Maria vereren, dat is een groot verschil.
Katholieken aanbidden ook geen beelden maar degene die wordt voorgesteld door het beeld.
Beelden moeten daarom ook mooi zijn en geen karikatuur. Het moet a.h.w een vervanging van een foto zijn en 'aanspreekbaar'.
Indien iemand bij de foto van zijn (overleden) grootouders of ouders een bosje bloemen plaats en een kaarsje brand uit dankbaarheid en ter nagedachtenis, dan zal niemand beweren dat diegene een foto vereert.
Wij begrijpen allemaal dat het gaat om de mensen die op de foto staan.
Indien een kaarsje of bloemetje bij een beeld van Maria of een der Heiligen wordt geplaatst, dan is dat eigenlijk hetzelfde.
Het beeld wordt niet vereerd, doch de persoon die wordt voorgesteld.
Het helpt ons die personen te herinneren, waardoor zij in onze gedachten blijven. Uit het oog uit het hart, nietwaar.

Voor nu: Gebed van vertrouwen tot het heilig Hart van Jezus:

O Heer, Jezus Christus, aan Uw Allerheiligst Hart vertrouw ik deze intentie toe:

...............noem uw intentie..................

Zie slechts op mij neer, en doe dan wat Uw Hart U ingeeft.
Laat Uw Heilig Hart beslissen.
Ik reken op Uw Hart, ik vertrouw erop,
ik werp mij aan de voeten van Uw Barmhartigheid.
Heer Jezus! U zult mij niet in de steek laten.
Heilig Hart van Jezus, ik geloof in Uw liefde voor mij.
Heilig Hart van Jezus, Uw Rijk kome.
O Heilig Hart van Jezus,
ik heb om veel gunsten gebeden, maar ik vraag U dringend om deze.
Neem het en leg het in Uw Heilig Hart.
Als de Eeuwige Vader het ziet, bedekt met Uw kostbaar Bloed,
zal Hij niet weigeren.
Het zal niet meer Mijn gebed zijn, maar het Uwe, o Jezus.
O Heilig Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U.
Laat mij nooit verloren gaan.
Amen.